Pogoji poslovanja – spletna trgovina desa.si

Cene
Cene v spletni trgovini desa.si se ne razlikujejo od cen v naši maloprodajni mreži. Pridružujemo si pravico do spremembe cen, brez predhodne najave. Dopuščamo možnost nenamerne napake.

 

Veljavnost ponudbe
Pri nakupu veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Vse cene ne vsebujejo DDV. Nekatere slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Dopuščamo možnost nenamerne človeške napake pri vnosu podatkov.

 

Stroški pošiljanja blaga
Pošiljke pošiljamo s Pošto Slovenije, stroške pa  prištevamo h kupnini, kar je razvidno iz računa oz. ponudbe.

Slovenija:
Vrednost naročila do 45,00 €, poštnina: 3,95 €
Vrednost naročila od nad 45,01 €: poštnina brezplačna

 

Možnosti plačila

  • po povzetju (naročeno blago plača dostavljalcu blaga ob prevzemu)
  • bančno nakazilo (kupec po potrditvi naročila prejme predračun po elektronski pošti, blago pa se kupcu odpremi po dospetju sredstev na račun prodajalca)
  • predračun (na podlagi naročila kupec v najkrajšem možnem času prejme predračun. O plačilu nas obvezno obvestite preko elektronske pošte info@desa.si , saj so vsi predračuni do potrditve plačila zgolj informativne narave.
     

Dobavni rok
Za izdelke na zalogi je dobava blaga do 5 delovnih dni po prejetem naročilu. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi je dobavni rok odvisen od zaloge dobavitelja, stranko obvestimo o dobavnem roku po elektronski pošti.
 

Obveza prodajalca
Prodajalec se zavezuje, da bo izročil kupcu blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake. Napaka je stvarna, če izdelek nima lastnosti, potrebnih za normalno uporabo oziroma za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje in bi prodajalcu morala biti znana. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnostih blaga (oglaševanje, predstavitve, navedbe na izdelku samem).

Za stvarno napako se šteje tudi, če izdelek nima lastnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane. Za ugotavljanje odgovornosti za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Kupcu pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Stroške vračila blaga nosi kupec. Obračunajo se po veljavnem ceniku Pošte Slovenije in odštejejo pri vračilu kupnine. V primeru, da izdelka ni mogoče vrniti po pošti, znaša strošek vračila 0,30 €/km  od skladišča prodajalca do kupca in se prav tako odšteje od kupnine. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti (Založba Muck Blažina, Igor Blažina s.p. Gubčeva cesta 11, 8230 Mokronog ali po elektronski pošti info@desa.si), blago pa vrniti v 14ih dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni  embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za izdelke izdelane oz. pripravljene po meri naročnika. Ponudnik vrne celotno kupnino takoj po prejetju vrnjenega blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

 

Reklamacije v garancijskem roku
Garancija velja za morebitne napake, če so nastale v materialu ali pri izdelavi v obdobju dveh (2) let od dneva izročitve izdelka kupcu.
Podjetje (dajalec garancije) zagotavlja kakovost in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, vzdrževanje izdelka, nadomestne dele  v garancijskem roku in se obvezuje, da bo zagotavljalo ustrezne nadomestne dele, vzdrževanja  še 3 leta po preteku garancijskega roka.

Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka in velja za napake v materialu in izdelavi ter vse dele na izdelku.

V garancijo ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe. Ob morebitnem garancijskem zahtevku izdelka se bo ugotovilo ali gre za napako v materialu oz. izdelavi izdelka in se bo ob potrditvi le tega opravilo garancijsko popravilo. V primeru da se ugotovi, da gre za obrabo ali poškodbo oziroma napako nastalo zaradi neprimerne uporabe ali obrabe izdelka, se garancijski zahtevek zavrne.Za uveljavljanje garancije se oglasite pri pooblaščenem serviserju, ki je naveden v garancijskem listu. Ta bo uredil vse potrebno za odpravo napak.

 

Pravice kupca
Pogoji te garancije ne izključujejo pogojev, ki jih zahteva zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.Za reševanje morebitnih sporov, ki nastanejo pri uveljavljanju garancije je pristojno  Okrožno sodišče v Ljubljani.

 

Omejitve garancije  – garancijo lahko kupec uveljavlja le v Republiki Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije mora kupec upoštevati naslednje:
O napaki mora  obvestiti pooblaščenega serviserja oz. prodajalca takoj, oziroma v 8 dneh po odkritju napake. Izdelek, ki je v garanciji mora dostaviti pooblaščenemu serviserju oziroma prodajalcu. Le prodajalec in pooblaščeni serviser oziroma njegov pooblaščenec presodita ali je uveljavljanje garancije upravičeno. Prodajalec bo presodil o najučinkovitejšem ukrepu za rešitev reklamacije. V primeru, da proizvajalec točno proizvoda, za katerega se uveljavlja garancija ne izdeluje več, pa je potrebno izdelek zamenjati z novim, si proizvajalec pridržuje pravico nadomestitve okvarjenega izdelka nadomestiti z drugim enakovrednim izdelkom.Če kupec ne spoštuje pravil postopka za uveljavljanje garancije, je garancija nična!

 

Neveljavnost garancije – garancija  velja le, če je pravilno izpolnjena. Garancija ne velja za poškodbe ali okvare, ki so nastale na izdelku zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe, zaradi poseganja nepooblaščene osebe v izdelek, zaradi nesreč in poškodb, zaradi uporabe korozivnih sredstev ali zaradi stikov s korozivnimi sredstvi, zaradi slabega in nerednega vzdrževanja, ki ga ni izvedel pooblaščeni serviser, zaradi uporabe izdelka v namene, drugačne od tistih, kot je to predvideno za izdelek in jih predvideva tudi uporabnikov priročnik!
Uveljavljanje garancije – pooblaščeni servis bo izdelek sprejel v popravilo in najkasneje v 45 dneh odpravil napake. V kolikor napak  ne bo odpravil v tem času, prodajalec kupcu vrne kupnino oziroma izdelek nadomesti z novim.

 

Poškodbe pri transportu
Kupec je dolžan pri prevzemu pošiljke  pregledati njeno vsebino. V primeru poškodb pošiljke je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) prinesti na lokalno pošto Slovenije  in skupaj s poštnim delavcem sestaviti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke. Kupec bo odstopil pošiljko, ki bo skupaj z uradnim zapisnikom na stroške pošte poslana na naslov Pošte Slovenije. Po prejemu poškodovane pošiljke bo Pošta Slovenije obvestila prodajalca, ki bo v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek oz. pošiljko.

 

Škoda
Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.

 

Naročanje in prikaz izdelkov
Izdelki predstavljeni na strani spletne trgovine desa.si so lahko na zalogi v naših maloprodajnih enotah, skladišču ali pa so predstavljeni le kot ponudba. V tem primeru izbrano oz. iskano blago naročimo pri dobavitelju in v kolikor ga ima dobavitelj na zalogi tudi dobavimo. Postopek naročila je natančno opisan v rubriki ‘Pomoč pri nakupu v spletni trgovini’. Vsa komunikacija v zvezi z naročili je brezplačna, plačljivih telefonskih številk ne uporabljamo.

 

Varovanje podatkov in zasebnost
Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletno trgovino potrebna za pravilno izvajanje storitev spletne trgovine. Obvezujemo se, da uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.

 

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora v 5 delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo in kupca obveščati, o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh vse spore rešiti sporazumno.

 

Ker ima Založba Muck Blažina, Igor Blažina s.p. učinkovit sistem obravnavanja pritožb, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.
 

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo na povezavi.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

Sedež družbe:

Založba Muck Blažina, Igor Blažina s.p.
Gubčeva cesta 11, 8230 Mokronog
ID za DDV: SI63800993
Matična številka: 7114664000
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 5744 537 (Banka Intesa San Paolo d.d.)
Nismo zavezanec za DDV .
e-pošta: info@desa.si